Jesper Theilgaard

Vejret, der omgiver os

Jesper Theilgaard har været TV vejr- og klimaprofet gennem en menneskealder. Faglig ekspatise og dybt engageret i drihuseffekt, menneskeskabte påvirkning af vejret, CO2 udledning, vandstandsstigningerne, betydning af det mere ekstreme vejr. Et spændende og meningsfyldt foredrag, som påvirker enhver. Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det - jo måske lige Jesper Theilgaard. - Få et frisk pust. 

COP21 – kunne vi bruge resultatet til noget?

I 2015 fik FN forhandlet en global klimaaftale på plads. Det er velkendt, at selve aftalen var revolutionerende. Men hvad indeholdt aftalen, og er det muligt at forbedre den. Hvad er der sket nu her 4 år siden. Valget af præsident Trump i USA, har jo ikke just gjort det hele mindre problematisk - og så måske alligevel! Jesper Theilgaard var med i Paris til den skelsættende COP21 konferencen og fulgte forhandlingerne tæt.

Et interessant foredrag om vejret, som ingen af os kan komme uden om.

Jesper TheilgaardDet påvirker os alle, hvad enten vi skal på arbejde eller have fri.

Da vejret den ene dag viser sig fra sin smukkeste side og den næste dag står himmel og hav i èt, er det oplagt, at der kan komme dramatik ud af et foredrag om netop vejret.

I foredraget udnytter Jesper Theilgaard da også alle facetter om vejret, men især en let forståelig forklaring på, hvorfor det danske vejr er så omskifteligt. Men i foredraget trækker han også linjer tilbage i historien for at se på de gamle mundheld, for mon ikke der er noget om snakken. 

Den igangværende klimadebat om fremtiden - og fortiden - trækkes også frem og belyses på en måde, så alle er klar over, hvad der foregår, og hvorfor det er så svært at vide, hvad der i grunden er ved at ske. Jesper Theilgaard er heller ikke bleg for at fortælle om det besværlige i at forfatte vejrudsigter og få indholdet formidlet til danskerne - for det er slet ikke så enkelt, som man egentlig skulle tro.

Orkanen den 3. december 1999 oplevede Jesper Theilgaard meget intenst, da han befandt sig på TV-avisen i 24 timer - altså fra start til slut. Hør om hvordan en nyhedsredaktion pludselig kan ændres til en summende bikube af journalister og fotografer.
I dette vejrforedrag fortæller Jesper Theilgaard også om hvordan der er at skulle formidle danskernes foretrukne samtaleemne.
Tilhørernes spørgsmål bliver der også tid til, så der skal mindst afsættes to timer til et arrangement med Jesper Theilgaard.

Jesper Theilgaard vejret Klimaændringer

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Den lange række af vejrrekorder fra sommeren 2006 til sommeren 2007 fortalte om både varme og nedbør i store og anderledes mængder.

Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres.

Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn"

Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet.

Jesper Theilgaard går i sit meget populære foredrag bag om de videnskabelige rapporter og i et let forståeligt sprog gør han rede for hvad det hele drejer sig om. Hvad er politik og hvad er realiteter?

Et højaktuelt og dybt interessant foredrag.

Jesper Theilgaard vejret                          Jesper Theilgaard klima

Australien - Et land under klimaforandring

I 5 uger rejste Jesper Theilgaard rundt i den østlige og sydlige del af Australien for med egne sanser at se og høre om de forandringer landet er udsat for. Oplevelserne var mange og de omfattede både de naturmæssige indtryk og dertil den politiske hverdag, hvor der helst skal findes løsninger på problemerne.

Hele klimadebatten bliver med de oplevelser mere nærværende, fordi det ikke kun er teori, men derimod den skinbarlige virkelighed med mange skæbner.

I dette foredrag fortæller han op oplevelserne og giver helt naturligt også en forklaring på, hvorfor netop Australien er så udsat.

Foredraget kan udvides til også at omfatte en mere generel forklaring og beskrivelse af de globale klimaforandringer. 

Jesper Theilgaard foredrag sange vejret

Foredrag om ”Vejret og de danske sange”

Vi kender dem - sangene om den danske natur og det danske vejr. Men hvem var digterne bag sangene og hvor havde de deres viden fra om vejret. Hvordan kunne Blicher vide at det var rigtigt at skrive "Kom sydvest som frosten tvinger, kom med dine tågevinger".

Jesper Theilgaard vil i aftenens forløb fortælle om sangene og digterne bag dem, og han vil forklare hvorfor vejrbeskrivelserne passer - eller ikke passer. Men selvfølgelig skal der også synges, hvorfor et klaver bør være til rådighed. Undervejs vil Jesper Theilgaard gerne besvare spørgsmål om vejr og vind, ligesom han også ofte tager de gamle mundheld under behandling.

Har De lyst til at få et helt kor med, tager Jesper Theilgaard gerne Kastrup Kammerkor med, hvor sangene så fremføres firestemmigt. Koret, som Jesper Theilgaard synger med i, består af 25 medlemmer.

Jesper Teilgaard - det danske vejr

Det danske vejr - Gyldendal - Det ultimative værk om det danske vejr i alle afskygninger. Værket vil afspejle Danmark og det danske vejr - både som helhed og lokalt.

5 års arbejde er nu kronet med udgivelsen af dette værk, som må siges at være det største Jesper Theilgaard nogensinde har udgivet. Jesper er glad for at der nu foreligger en dansk bog om vejret og med det danske vejr som omdrejningspunkt.

Ofte ses vejrbøger som oversatte udenlandske bøger, men ikke i dette tilfælde - Jesper Theilgaard har selv skrevet hvert et ord.

Hvad består vejret af? Hvordan dannes det vejr, vi ser? Hvordan forudsiger man vejret? Bogen beskriver vejret i de forskellige dele af landet – forår, sommer, efterår og vinter. Desuden beskrives vejrekstremer som orkaner og skypumper og de store ændringer, vi kan forvente i fremtiden. Bogen afsluttes med månedsstatistik over vejret i Danmark gennem de sidste 100 år.

Bogens smukke fotos er taget af fotografen Janne Klerk, som mesterligt viser lysspillet, blødheden og den store variation i det danske vejr.

Værket er på ca. 430 sider. Bogen udkom i november 2006.Send os en besked!

Udfyld en forespørgsel her på Jesper Theilgaard - det er helt uforpligtende. Du kan udfylde de felter, som du kan svare på eller blot efterlade navn og tlf-nummer.
Vi svarer hurtigt.

Kunstner:
Evt. dato/periode:
Evt. klokkeslæt:
I hvilken by skal arrangementet afholdes?:

Kontaktoplysninger:
Navn:
Evt. firma eller organisation:
Tlf:
E-mail adresse:
Besked:
  send